בדיקת נאותות חשבונאית ופיננסית (Due Diligence)

בדיקת נאותות (Due Diligence) מוזמנת על-פי רוב ע"י משקיע, המעוניין לאמת מידע אודות חברה בטרם ינהל עמה פעילות עסקית. הבדיקה מאפשרת היכרות יסודית ומעמיקה עם החברה הנבדקת.

אנו מציעים ללקוחותינו לבצע עבורם בדיקת נאותות חשבונאית ופיננסית - לבחינת כדאיות ההשקעה בחברה או אפשרויות הרכישה שלה.

במסגרת הבדיקה נבחן את הסביבה העסקית של החברה, תוך מתן דגש על נקודות החוזק והתורפה שלה.

בתום הבדיקה, יגיש לכם צוות המשרד תשקיף מפורט לגבי החברה הנבדקת, אשר יאפשר לכם להבין לעומק את התהליכים המתרחשים בה, לגבש דעה בנוגע למצבה ולקבל החלטות מושכלות, נבונות ונכונות בדבר כדאיות העסקה.
יפעת כלכלה וחשבונאות משפטית
המרד 29, ת.ד. 50057
תל אביב, 6150001
טלפון: 03-6353010
נייד: 0522-737353
דוא"ל: main@yifatbr.com