כלכלה וחשבונאות משפטית

כתובת: בן גוריון 2, הרצליה מייל: boaz@yifatbr.com

לשיחת ייעוץ חייגו

לפתוח בחקירה פלילית נגד הדירקטורים בטבע

הפטריוטיזם הוא מפלטו של הנבל, והגנת שיקול הדעת העסקי היא ההגנה של הדירקטור הרשלן.

קראתי בימים האחרונים על התגמול הנדיב שחילקה טבע לדירקטורים שלה, כולם אנשי כבוד. הדם רותח והדעת לא מבינה; האם ייתכן מצב חוקי למהדרין בו אגורה מארנקם לא תגרע?

כיצד זה ייתכן כי תפקיד הדירקטור הוא תפקיד נהדר; כבוד וכסף, וכאשר יש תקלה בעלת השפעות קשות על החברה ועל העובדים, דוגמת רכישת אקטביס על ידי טבע, נראה שהדירקטורים לא נפגעים פיננסית.

לדירקטור שהשתתף בקבלת החלטה שגרמה נזק לחברה יש מספר הגנות. יש לו ביטוח שהפרמיה עבורו משולמת על ידי החברה; החברה נותנת לו שיפוי ואם במקרה ובסיומו של הליך משפטי יימצא כי התרשל החברה תשלם במקום הדירקטור. הגנה שלישית הוא הפטור שלפי חוק החברות החברה רשאית לתת לדירקטור, כל עוד מעשיו אינם בגדר הפרת אמונים לחברה. בהערת אגב אציין כי המקרה של טבע מהווה הזדמנות פז לכנסת לבטל את האפשרות שחברה תיתן פטור לדירקטורים מתביעות.

אחרי כל ההגנות הנ"ל יש לו גם הגנה שבתי המשפט נותנים לדירקטור. הגנה זאת נקראת שיקול הדעת העסקי, והיא יובאה למשפט הישראלי מארה"ב. זוהי הגנה סבירה והעיקרון מאחוריה הוא שבתי משפט לא מתערבים בהחלטות של מנהלים בחברה, כל עוד ההחלטה היתה מיודעת. מהי החלטה מיודעת? בית המשפט יחליט על פי ההוכחות שהדירקטורים יציגו בפניו.

אני חושב שהגנת שיקול הדעת העסקי נכונה, שכן אם לדירקטורים לא תהיה הגנה כזו, יש חשש כבד שדירקטורים יימנעו מקבלת החלטות עסקיות, כי חרב דמוקלס של בדיקת שיקול דעתם תתנופף מעליהם.

בהעדר אפשרות חוקית שהדירקטורים בטבע ישלמו מכיסם עבור הנזק האדיר שגרמה רכישת אקטביס אני חושב שראוי לפתוח בחקירה פלילית נגד הדירקטורים שקיבלו את ההחלטה על רכישת אקטביס.

כיצד ייתכן שמחד גיסא אני חושב שלא ניתן להיפרע מכיסם של הדירקטורים, ומאידך גיסא אני מציע לפתוח בחקירה פלילית? לדעתי אין כל סתירה בין השניים.

החשד בו אני מציע לחקור את הדירקטורים הוא בעבירה על סעיף 424 (1) לחוק העונשין, הקובע כי "מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד – שעשה ביודעין, בעסקי התאגיד או בנכסיו, דבר הפוגע ביכולתו של התאגיד לקיים את התחייבויותיו – דינו מאסר חמש שנים".

כעולה מהעונש הקבוע בסעיף חוק זה, עבירה זו נחשבת לעבירה חמורה מאוד בין עבירות צווארון לבן.

במקרה של טבע נראה כי המשבר הנוכחי עלול להגיע למצב בו יש פגיעה ביכולת התאגיד לקיים את התחייבויותיו. האם סגירת מפעלים ופיטורים כמה אלפי עובדים, לא רק בישראל, אינה מעידה על אי יכולת התאגיד לעמוד בהתחייבויותיו?

יש לזכור כי לפי חוק העונשין נדרש כי המעשה נעשה ביודעין. הכוונה היא לידיעתו הממשית של מבצע הפעולה, באופן סובייקטיבי, לנסיבות מעשיו, ואינה נבחנת באופן אובייקטיבי או לפי מבחן האדם הסביר.

בתי משפט קבעו בעבר כי עצימת עיניים כמוה כידיעה.

ומהי אותה עצימת עיניים? פירושה שהמבצע חשד בנוכחות של העובדה הנדונה אך נמנע מלחקור בדבר, הואיל ולא רצה לדעת. ולמה לא רצה המבצע לחקור בדבר? פשוט מאוד, אם תתאשר העובדה הוא לא יוכל להכחיש, לאחר מעשה, שלא ידע עליה. נסיבות אלו מעידות על מצב נפשי שיש בו גוון של חוסר תום לב, ולדעת בית המשפט כמוהו כידיעה.

לכאורה, בלתי סביר שמנהלים ודירקטורים בחברה ייחשדו בביצוע עבירה פלילית במהלך ניהול עסקים של החברה. לצערי עלי להיות "הורס מסיבות" ולספר כי חקירה פלילית בנושא אינה פרי דימיוני בלבד. בעבר כבר היו מספר מקרים בהם הוגשו כתבי אישום על עבירה זו.

לפיכך אני חושב שהכרחי מבחינה ציבורית לפתוח בחקירה פלילית כפי שאני מציע, ובחקירה יוכלו החוקרים לברר מיהי מידת הרצינות שהקדישו הדירקטורים שקיבלו את ההחלטה שכמעט חיסלה את החברה.

* רו"ח בועז יפעת מומחה בביקורת חקירתית ובכלכלה וחשבונאות משפטית;